Privacy

Filmtheater Lelystad leeft de wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens na. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor onze donateursadministratie en voor de verzending van onze nieuwsbrief nadat je je daarvoor hebt aangemeld.

Filmtheater Lelystad wil goed en veilig met jouw gegevens omgaan en respecteert je privacy. In dit document zetten we uiteen waarom we jouw gegevens gebruiken en hoe we ze verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerkt filmtheater Lelystad?
Filmtheater Lelystad gebruikt jouw persoonsgegevens, omdat je donateur bent of omdat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief van filmtheater Lelystad. Filmtheater Lelystad verwerkt daarbij de volgende persoonsgegevens:

–       Je naam (voorletters / voornaam + achternaam)

–       Je emailadres

–       Je adresgegevens

–       Je telefoonnummer (optioneel)

Waarom heeft filmtheater Lelystad jouw gegevens nodig?

  1. Voor de donateursadministratie: Filmtheater Lelystad verwerkt jouw persoonsgegevens om onze donateurs te registreren en om digitaal en per post met hen te communiceren over onder andere het betalen van de donateursbijdrage en het toesturen van de donateurspas.
  2. Voor de nieuwsbriefadministratie: Wanneer je hebt aangegeven onze digitale nieuwsbrief te willen ontvangen, gebruiken we je je gegevens uitsluitend om je de nieuwsbrief toe te sturen.

Jouw gegevens en onze website
Op de website van Filmtheater Lelystad worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Dit zijn geanonimiseerde gegevens over bijvoorbeeld het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Filmtheater Lelystad gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren

Beveiliging van je gegevens
Filmtheater Lelystad neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@filmtheaterlelystad.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoons-gegevens.

Je kunt dat in beide gevallen kenbaar maken door een bericht te sturen naar info@filmtheaterlelystad.nl. We willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor vragen met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens en je privacy is Filmtheater Lelystad te bereiken via info@filmtheaterlelystad.nl